بایگانی‌های مدیتیشن - مجله بیش فعالی ایران

برچسب: مدیتیشن

مدیتیشن و بیش فعالی

مدیتیشن و بیش فعالی با هم رابطه دارند ! طبق تحقیقات انجام شده در سال ۲۰۰۸ میلادی، مدیتیشن میتواند تمرکز بیش فعال ها را افزایش، و استرس آنها را کاهش دهد. اما چگونه ؟ مدیتیشن و بیش فعالی مدیتیشن، مهارتهای

بارگذاری بیشتر