بایگانی‌های بیش فعالی خطرناک - مجله بیش فعالی ایران

برچسب: بیش فعالی خطرناک

آیا بیش فعالی خطرناک است؟

اگر شما یا فرزندتان تشخیص بیش فعالی گرفته اید ، باید درمان را آغاز کنید. شاید با خود بگویید که مگر بیش فعالی خطرناک است ؟. در جواب باید بگوییم بله ! بیش فعالی درمان نشده میتواند خطرناک باشد و

بارگذاری بیشتر