بایگانی‌های اختلال نقص توجه - مجله بیش فعالی ایران

برچسب: اختلال نقص توجه

اختلال نقص توجه ، ADD

اختلال نقص توجه ، اصطلاحی است که معمولاً برای توصیف علائم کم توجهی ، حواس پرتی و ضعف حافظه استفاده می شود. در مقابل ، بیش فعالی اصطلاحی است که برای توصیف علائم بالا به علاوه  فعالیت زیاد و تکانش

بارگذاری بیشتر