بیش فعالی - درباره ما - مجله بیش فعالی ایران

درباره ما

ماموریت من

آگاهی در مورد بیش فعالی

قول من

تا جایی که بتونم آگاهی برسونم و کمک کنم

تلاش من در حوزه ی بیش فعالی

این غول بد خیم رو در کشورمون کنترل کنم

 


از بچگی فرق داشتم ! میشستم یه گوشه و با یه توپ ور میرفتم تا بتونم فکرمو متمرکز کنم و رویا پردازی کنم! بی فکر خیلی کارا میکردم، وسایلمو جا میذاشتم. همین الانشم که دارم اینو مینویسم فکرم ۱۰۰۰ جا رفته ! بزرگتر که شدم سرکارم نمیتونستم بشینم برای ۸ ساعت، کلافه میشدم، هی کار عوض میکردم. هزارتا انتخاب اشتباه میکردم. هزارتا برچسب از بقیه خوردم. تنبل، تنوع طلب، سر به هوا. همه ی اینا گذشت و هرکدوم یه تیغ روی جودم بود. تا اینکه یه روزی رفتم مصاحبه. اتفاقی توی بحثامون طرف گفت: تو بیشفعالی نداری؟ گفتم بیشفعالی ؟ من خیلی فعالیت بدنی ندارم ! گفت شاید ADD داری! این شد تغییر مسیر زندگیم. این که بلند شم برم دنبال دلیل تمام ناکامی ها و تفاوتام. من ۲۷ سالگی فهمیدم مشکلمو. حسرت میخورم که چرا زودتر نفهمیدم. چرا زودتر متوجهش نشدم ! کمر همتمو بستم تا آگاهی بدم، شاید زودتر کسایی که مثل منن بتونن راهشونو پیدا کنن….

{{ آیا بیش فعالی دارید ؟ در تست بیش فعالی شرکت کنید }}

about us
about us