نوروفیدبک در بیش فعالی - مجله بیش فعالی ایران

نوروفیدبک در بیش فعالی ، مبحثی است که این روزها بازار داغی دارد. اما نوروفیدبک چیست ؟ و آیا واقعا تاثیری بر کنترل بیش فعالی دارد ؟ برویم این سوالات را بررسی کنیم

نوروفیدبک در بیش فعالی

نوروفیدبک چیست ؟

نوروفیدبک ، یک نوع بیوفیدبک (پس‌خوراند زیستی) است که فعالیت مغز را به صورت زنده نشان میدهد. هدف نوروفیدبک ، آموزش خودتنظیمی عملکرد مغز است که با قرار دادن سنسورهایی روی پوست سر ، فعالیت های الکتریکی مغز را اندازه گیری میکند. این اندازه گیری توسط نمایشگرهای صوتی و تصویری نمایش داده میشود. تا به امروز ارزش بالینی نوروفیدبک هنوز مورد بحث است و به قطع نمیتوان در مورد اثر گزاری آن صحبت کرد.

نوروفیدبک در بیش فعالی

با گذشت سالها از انجام نوروفیدبک، هنوز آکادمی اطفال آمریکا این روش را برای تشخیص ، ارزیابی و درمان بیش فعالی تایید نکرده است. همچنین سازمان ملی بهداشت و مراقبت انگلستان در کتاب بیش فعالی ، صفحه ی ۴۱۲ ، نوروفیدبک در بیش فعالی را به عنوان یک “سوال باز” مطرح میکند که با اینکه بیش از ۴۰ سال در حال انجام است، ولی هنوز نمیتوان در مورد آن نظر قطعی داد. این سازمان همچنین در صفحه ی ۲۴ مینویسد : ” نوروفیدبک در بیش فعالی را نمیتوان به عنوان یک مداخله استاندارد برای بیش فعالی به حساب آورد”.

همچنین موسسه بهبود سیستم های بالینی آمریکا نیز در صفحه ی ۴۱ راهنمای بیش فعالی عنوان میکند که ” نوروفیدبک در بیش فعالی فاقد شواهد تحقیقاتی کافی برای اثر بخشی است”

نوروفیدبک در بیش فعالی

چگونگی انجام نوروفیدبک

نوروفیدبک ، یک روش درمانی است که در آن مغز شما، در مورد کاری که انجام می دهید بازخورد نشان میدهد. الکترودهایی که روی پوست سر قرار دارند فعالیت مغز را اندازه میگیرند و روی صفحه ی نمایش نشان میدهند. این نشان دادن از طریق بازخورد مستقیم بینایی و شنیداری، مثلا به واکنش به لحن خاص یا یک قطعه پازل در یک بازی انجام میشود. در این نوع روش درمانی ، مغز شما میاموزد فعالیت مورد علاقه اش چیست. این روند ناخودآگاه، “شرطی سازی عامل” نامیده میشود. این شرطی سازی عامل ممکن است بتواند نشانه های بیش فعالی را کاهش دهد و باعث بهبود در روند خواب بیش فعال ها گردد.

شما میتوانید مطالب مربوط به درمان بیش فعالی را از اینجا دنبال کنید

منبع : Webmd

دیدگاهتان را بنویسید