بیش فعالی تا چه سنی ادامه دارد  ؟ - مجله بیش فعالی ایران

بیش فعالی تا چه سنی ادامه دارد؟ این سوال  معمولا دغدغه ی ذهنی اکثر بیش فعال ها و خانواده شان است. اینکه آنها تا چه زمانی باید دارو مصرف کنند و چه زمانی نشانه ی بیش فعالی آنها کاملا از بین میرود.

بیش فعالی تا چه سنی ادامه دارد
بیش فعالی تا چه سنی ادامه دارد

بیش فعالی تا چه سنی ادامه دارد  ؟

معمولا ، بیش فعال ها فکر میکنند اگر دوران کودکی شان تمام شود ، بیش فعالی هم به پایان میرسد. آیا این درست است؟ واشنگتن پست در مصاحبه ای با دکتر J. J. Sandra Kooij این سوال را مطرح کرده است. دکتر Kooij میگوید :

وقت آن است به قطع بگوییم که بیش فعالی یک اختلال همیشگی است و تا زمان مرگ ادامه پیدا میکند. بیش فعال ها معمولا وقتی بزرگ میشوند دنبال همسرانی هستند تا سهم بیشتری از وظایف مشترکشان را انجام دهند. همچنین آنها تا حد توان از انتخاب شغلهای پشت میزی و خسته کننده اجتناب میکنند.

شعل ها مناسب بیش فعال ها کدامند ؟

 

همچنین دکتر Kooij میگوید :

بیش فعالی در گذر زمان مکن است شکل دیگری به خود بگیرد. ممکن است فعالیت زیاد حالت مقبول تری به خود بگیرد و شخص بیشتر اجتماعی در نظر گرفته شود تا بیش فعال. در شکل دیگر هم ممکن است کودک بیش فعالی که سر جای خود نمی نشیند تبدیل به بزرگسالی شود که مدام با خودکارش بازی میکند.

بیش فعالی تا چه سنی ادامه دارد  ؟

نکته ی دیگری ک باید در نظر گرفت این است که بیش فعال ها در بزرگسالی میتوانند اختلال خود را پنهان کنند. کارمندی را در نظر بگیرید که صبح زود گزارشی را که باید آماده میکرده را تحویل مدیرش میدهد. اما کسی نمیداند که این پروژه ی ۱ ساعته برای او ساعت ها زمان برده است.

بیش فعالی تا چه سنی ادامه دارد

با جمع بندی تمام نکات، میتوان به این نتیجه رسید که بیش فعالی هیچ درمانی ندارد و در اکثر مواقع تا آخرین لحظات زندگی ادامه پیدا میکند. پس بهترین راه، مقابله . کنترل بیماری است. چیزی که با دارو و روان درمانی قابل درمان است

 

دیدگاهتان را بنویسید