اختلال ODD + تست - مجله بیش فعالی ایران

اختلال ODD یا اختلال نافرمانی مداحله جویانه ، الگوی رفتاری بیقرار، عصبانی همراه با رفتار ستیزه جو و بحث کننده همراه با کینه جویی است. این اختلال رفتاری، در کودکان و بزرگسالان دیده میشود. در آخر این مطلب میتوانید با جواب دادن به هشت سوال ، از مبتلا بودنتان به اختلال ODD مطلع شوید.

این اختلال معمولا با نشانه های زیر همراه است :

حساس و زود رنج بودن ، بیقرار بودن، زود عصبانی شدن ، زورگو بودن، دیگران را از عمد ناراحت کردن ، حالت کینه توزی و عدم پیروی از دستورات

اختلال ODD

اختلال ODD و بیش فعالی

احتمال اینکه این اختلال همراه با بیش فعالی دیده شود زیاد است. تحقیقات نشان داده ۴۰% بیش فعالها به اختلال ODD نیز مبتلا هستند. احتمال اینکه این اختلال با بچه ها بزرگ شود نیز زیاد است. اما در مواردی نشانه های اختلال ODD به بزرگسالی نمیرسد.

نشانه های اختلال ODD  کودکان در خانه

  • او به محض رسیدن به خانه، بد خلقی میکنند و مضطرب به نظر میاید
  • کوچکترین یادآوری به آنها (مثلا جورابهایت را روی زمین ننداز) باعث واکنشهای شدید عصبی او میشود
  • او  از دستوراتی که به او داده میشود پیروی نمیکند.
  • شما مانند یک نوار مسایل را هی تکرار میکنید ، ولی او به شما گوش نمیکند.
  • او به شما زیاد دروغ میگوید
  • بدخلقی ها او در مکانهای عمومی شما را شرمنده میکند.
  • او مدام دنبال دردسر میگرد تا شما را عصبانی کند.
  • فرزند شما وقتی اشتباهی میکند ، سرزنش های شما را قبول نمیکند و عصبانی میشود.

نشانه ها در مدرسه

معمولا بخاطر هل دادن یا اذیت کردن باقی بچه ها به دفتر مدیر مدرسه فرستاده میشوند

معلم بخاطر پرت کردن اشیا به سمت بقیه در کلاس از آنها شکایت دارد

درمان اختلال ODD

معمولا ، داروهای کنترل بیش فعالی ، در درمان و کنترل این اختلال مفید هستند. در کنار دارو درمانی ، پیشنهاد میشود که روانشناس نیز بیمار مبتلا به این اختلال را ویزیت کند.

تست

[HDquiz quiz = “62”]

منبع : additudemag

دیدگاهتان را بنویسید